فرم ارسال اطلاعات ورود کالاف موبایل

در اینجا میتوانید ایمیل و رمز صحیح ورود به بازی خود را برای ما بفرستید تا سفارش شما در اسرع وقت انجام شود


نام ذکر شده در سفارش را وارد کنید :

نام خانوادگی ذکر شده در سفارش را وارد کنید :

این شناسه در اولین پیامک ارسال شده از گیم سیتی بعد از ثبت سفارش موجود میباشد

شناسه (کد) سفارش خود را وارد کنید :

اکانت بازی شما باید حداقل به یکی از سرویس های ذکر شده متصل باشد

سرویسی که بازی شما روی آن ذخیره میباشد را انتخاب کنید :

ایمیل متصل به سرویس اکتیویژن بازی خود را وارد کنید :

ایمیل متصل به سرویس فیسبوک بازی خود را وارد کنید :

رمز ورود به اکانت را برای سرویس اکتیویژن وارد کنید :

رمز ورود به اکانت را برای سرویس فیسبوک وارد کنید :